MÜDÜRLÜK,  MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI  VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMALARI  NASIL YAPILACAK?

             Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ni değiştirdi.  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği,  22 Nisan 2017 tarih ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmelik, 2003-2017 yılları arasında yayımlanan yönetici atama yönetmeliklerinin 18.’si olmaktadır. Yönetici Atama/Görevlendirme Yönetmeliği, son 14 yılda toplam 18 kez değiştirilmiştir!

         Yönetmelik’e göre müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı atamaları mülakatla gerçekleştirilecek ve yöneticilik görev süresi 4 yılla sınırlandırılacak. Görev süresini tamamlayan okul yöneticilerinden göreve devam etmek isteyenler,  yeniden mülakata alınacak. Özetle, bütün okul yöneticileri mülakatla belirlenecek ve 4 yıl görev yapabilecek.

        Yönetmelik’le, okul yöneticiliğinin her kademesinde yazılı sınav koşulundan tamamen vazgeçilmektedir. Okul müdürlüğüne sınavla atanma koşulu 1999 yılında getirilmişti. 26.02.1999 tarih ve 99/12654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile okul müdürlüğü, yazılı sınav koşuluna bağlanmıştı. MEB, 2004 yılında müdür atamalarında ‘mülakat’ uygulamasına geçmiş,  2009 yılında ise seçme sınavı yapılmasını kararlaştırmıştı. 2014 yılında okul müdürlüğü için yazılı sınav uygulamasına son verilmişti. Son Yönetmelik’le, okul yöneticiliğine atamalar mülakatla yapılacak.

        Yönetmelik’te, kamuoyunda oluşan önyargılardan dolayı, mülakat yerine sözlü sınav ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Mülakatların nasıl yapılacağı, komisyonların kimlerden oluşturulacağı vb. sorulara Yönetmelik’te açıklık getirilmektedir.

         Müdürlük,  Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Başvurusu

        Müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı başvurusu, kişisel kullanıcı şifresiyle, MEBBİS üzerinden yapılacak.   Adaylar, Yönetici Değerlendirme Formu (Ek 1) puanları göz önünde bulundurularak mülakata alınacak.  Mülakata, Ek 1’deki sıralamaya göre,  en yüksek puan alandan başlamak üzere, yöneticiliği boş bulunan eğitim kurumu sayısının üç katı aday çağrılacak (Madde 15/1). Yönetici atamalarında, mülakat ve Yönetici Değerlendirme Formu  Ek 1 puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacak.

         Mülakatsız Atananlar Mülakat Komisyonunda

0
0
0
s2sdefault

          Madde 6–(1) Okul öncesi eğitim kurumlarında;

Okul öncesi eğitim kurumlarında günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır. Ancak, ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde okulun öğretim şekline uygun olarak normal eğitim de yapılabilir.

Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır.

Önerilen Değişiklik

Madde 6 – (1) Okul öncesi eğitim kurumlarında;

  1. 08.00-18.00 saatlerinde tam gün eğitim yapılır.

  2. Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 15’ten fazla olmaması esastır.

     

    Açıklama

    Okul öncesinde ikili eğitim uygulaması, çalışan anne ve babaları sıkıntıya sokmakta ve kayıt dışı ‘okul’ların tercih edilmesine neden olmaktadır.

 

0
0
0
s2sdefault

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)nın, bazı yönetmelik ve yönergelerde değişikliğe gitmeyi planladığı belirtilmektedir. Değişikliğe, mevzuatı güncelleme gerekçesiyle gidileceği öne sürülüyor. Mevzuatta geniş çaplı ‘güncelleme’nin, ‘sadeleştirme’ vb. ihtiyaçlarla ilişkilendirilemeyeceği ifade ediliyor. Özellikle son 10 yılda MEB mevzuatını millî içerikten arındırma operasyonu göz önünde bulundurulduğunda, mevzuatı güncelleme çalışmalarının çeşitli kuşkuları gündeme getirmesi, kaçınılmaz hâle geliyor.  Bu yazıda, MEB’in çalışmasına  katkı sağlayabileceği düşüncesiyle, MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili bazı   önerilere yer verilmektedir. 

 

Yönetmeliğin Amacı Belirlenmeli

İlköğretim yönetmeliklerinde, temel eğitim kurumlarının amaç ve ilkelerinin tanımlanması gerekir.  Mevcut MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde (MEB, 2014), ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkeleri  tanımlanmamaktadır! 

0
0
0
s2sdefault