MİLLÎ EĞİTİMİN PARYALARI: ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER

Bu çalışmayla, örgün eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders okutan öğretmenlerin özlük sorunlarına dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. Ücretli öğretmenliğin yasal dayanaklarının ele alındığı çalışmada, uygulamadan kaynaklanan sorunlara büyüteç tutulmakta ve bazı çözüm önerilerine yer verilmektedir.

Ücretli misin, Olsun Olsun!

Karadeniz Teknik Üniversitesinden yeni mezun olan Özlem Gökdeniz, kısa sürede iş bulamayınca ‘ücretli öğretmen’ olmaya karar verir. Matematik öğretmeni olan Özlem Gökdeniz, Beşikdüzü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün kapısını çalar. Ücretli öğretmenlik yapmak istediğini söyler. İnsan Kaynaklarında görevli memur, masasındaki listeyi Özlem Hanım’a uzatır. Listede, ücretli öğretmenlik için gerekli belgeler sıralanmaktadır:

0
0
0
s2sdefault

               ATATÜRK  DÜŞMANLIĞINA KARŞI NASIL TAVIR ALINMALI?

     TVnet’te, 6 mayıs günü yayınlanan ‘Derin Tarih’ adlı  programda, Mustafa Kemal Atatürk hedef alındı. Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) ve Mustafa Armağan’ın hazırladığı programa Süleyman Yeşilyurt  katıldı. Programda, Atatürk’ü, manevi kızı Afet İnan’la ‘ilişki’lendirmeye çalışan Süleyman Yeşilyurt’a, Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Armağan’ın da destek verdiği görüldü. 

 Atatürke hakaretlere RTÜKten ceza geldi

Soldan sağa Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci), Süleyman Yeşilyurt, Mustafa Armağan.

(Fotoğraf, Hürriyet)

            Atatürk’e hakaret yağdırılan program tepkiyle karşılandı. Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığı, programla iligili olarak soruşturma başlattı. RTÜK, TVnet’e bir önceki ayın reklam gelirinin yüzde 5'i oranında para cezası verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine, Süleyman Yeşilyurt tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

  

            Süleyman Yeşilyurt,  Adalet Sarayı önünde, tutuklanmadan önce dikkat çekici bir konuşma yaptı: 

"Yalnız burada çifte standart var. Ben o programa konuk olarak gittim. Moderatörler yok. Hakkaniyet olması lazım. Şimdi o insanlar meydanda yok. 4 gündür evde polis bekliyorum. Çocuklarıma dedim ki 'Ben gidiyorum artık. Dayanamayacağım.' Kaçmadım, buradayım.  Bu bilinsin".  

Yeşilyurt’un ‘moderatör’leri  Yavuz Bahadıroğlu ile Mustafa Armağan. Yeşilyurt, onlar dururken kendisinin tutuklanmasına isyan ediyor. Haksız da değil. Programda, Atatürk’e hakaret konusunda ‘ittifak’ kuran üçlüden sadece birinin tutuklanması, Yeşilyurt’un ifadesiyle, hakkaniyete uygun değil. Türk yargısı bu sorunu mutlaka çözecek ve haksızlığa son verecektir.   

Yeşilyurt’un ifadesi, insanları kör testereyle kesecek kadar ‘cesur’ olan yobazların, en küçük bir yaptırım karşısında bile diz çöktüklerini ve ‘dava’ arkadaşlarını sattıklarını göstermek bakımından öğreticidir. 

0
0
0
s2sdefault

       Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Yönetici Atama Yönetmeliği’nideğiştirdi.Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği,  22 Nisan 2017 tarih ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik’le ilgili ayrıntılı değerlendirme bu sayfada yayımlandı (http://www.huseyincanerik.com/index.php/124-meb-yonetici-gorevlendirme-yonetmeligi).

      Bu yazıda,  Yönetmelik’te hukuka aykırı olduğu değerlendirilen maddelere yer verilmektedir:    

 

 1. Mülakat, gerektiğinde, yazılı sınavla ölçülmesi güç yeterliklerin ölçülmesi için başvurulabilecek bir değerlendirme yöntemidir. Yönetmelik’te, yazılı sınavlarla ölçülebilecek yeterliklerin mülakatla ölçülmesi esas alınmaktadır. Yönetici seçiminde, öznel-soyut değerlendirme yönteminin  esas alınmasının, Türk eğitim sisteminde kariyer ve liyakate dayalı yönetici seçimine hizmet etmeyeceği öngörülmektedir.

 2. Nesnel olmayan, çağdaş ölçme ve değerlendirme mantığıyla çelişen bir uygulamada ısrar edilmesi, Türk eğitim sisteminin ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilememektedir.

 3. Mülakat komisyonu üyeliğinde millî eğitim yöneticisi olmak yeterli sayılmaktadır (Madde 9). Komisyon üyelerinin alan  ve yeterliklerinin  dikkate alınmaması, mülakatın  ‘şeklen’ yapıldığını ve yönetici yeterliklerini ölçmekten uzak olduğunu göstermektedir. Örneğin İngilizce öğretmeni bir komisyon üyesinin,  analitik düşünme yeteneğini nasıl ölçebileceği konusunda elle tututulur bir açıklamaya rastlanmamaktadır. Yönetmelik’le, eğitim ve birikimleri göz önünde bulundurulmadan, tüm komisyon üyeleri  mevzuat, analitik düşünme ve analiz yapabilme, temsil, liyakat,  muhakeme gücü, kavrayış düzeyi, iletişim becerileri, özgüven, ikna kabiliyeti, genel kültür,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarında yeterli kabul edilmekte ve adayların  söz konusu  yeterliklerini ölçme göreviyle görevlendirilmektedir. Her biri farklı uzmanlık gerektiren bu konuların, mülakat komisyonunca değerlendirilebileceği varsayımı gerçekçi değildir. Mülakat, mevcut hâliyle, yeterlikleri ölçme aracı değildir. Daha doğrusu, sınav olarak nitelendirilebilecek özelliklerden yoksundur. Sınav olmayan bir ‘sınav’la yönetici belirlenemez.

 4. Mülakat konularının seçiminde ölçülebilirlik durumunun dikkate alınmaması ve  değerlendirme konularının  sınırlandırılmaması,  uygulamadan beklenen yararın gerçekleşmeyeceğini ortaya koymaktadır. Amaca hizmet etmeyen bir değerlendirme yönteminden vazgeçilmesi gerektiği düşünülmektedir.

  0
  0
  0
  s2sdefault