OKUL GEZİLERİ NASIL YAPILIR?

Okul gezileri, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 21. Maddesindeki hükümlere göre düzenlenir:

a) Yakın çevre gezilerine öncelik verilir. Gezilerin,  gündüz yapılmasına özen gösterilir.

b) Gezi planı hazırlanır ve en az 7 gün önce okul müdürlüğüne verilir.

c) Gezi planıyla birlikte, geziye katılacak yönetici, öğretmen, öğrenci ve varsa velilerin isimleri, adresleri, ulaşılabilecek yakınlarının telefon numaralarının yer aldığı bir liste hazırlanarak bir nüshası okul yönetimine verilir.

d) Geziye katılacak öğrenciler için velilerden izin belgesi alınır ve gezi planına eklenir. 

e) Gezilerde, 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla iki sorumlu öğretmen görevlendirilir.

e) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak geziler, hafta sonu tatilleri veya bayram tatili günlerinde düzenlenir.

f) Büyükşehir belediye sınırları dâhil olmak üzere, il/ilçe belediye sınırları içinde yapılan ders programları kapsamındaki yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme, araştırma, gözlem ve uygulama gezileriyle ilgili onay okul müdürünce verilir.

g) Okul müdürü, yetkisi dışındaki gezilerle ilgili yazıyı en kısa sürede onay alınmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

h) Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün önerisi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünce; il sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine mülkî amirce verilir.

i) İl içi ve il dışı gezilerde öğrencilerin kaza sigorta işlemleri, geziye gidilecek araçların seçilmesi ve diğer konularda, Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesinde (EK-12) belirtilen hükümlere uyulur.

 j) Gezi ile ilgili sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediği, geziye katılanların hazır olup olmadıkları ve benzeri hususların yer aldığı başlangıç tutanağı ile gezinin bitiminde gezinin amacına uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilemediğine ilişkin tutanak düzenlenir.

 

* Resmî Yazı'yı indirmek için TIKLAYINIZ 

* Okul Müdürlüğünün Resmî Yazısı'nı indirmek için TIKLAYINIZ 

Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi'ni indirmek için TIKLAYINIZ 

Gezi Planı'nı indirmek için TIKLAYINIZ 

Veli İzin Belgesi'ni indirmek için TIKLAYINIZ 

 

0
0
0
s2sdefault