SOSYAL   BİLGİLER   ÖĞRETMEN  KILAVUZ,   DERS  VE ÖĞRENCİ   ÇALIŞMA   KİTAPLARI

 

 Hüseyin CANERİK

KOCAELİ, 2005


      İÇİNDEKİLER

 

1)      GİRİŞ

2)      Program: Eğitimin Anayasası 

3)      Yeni Programa  Neden İhtiyaç Duyuldu? 

4)      Program Neye Hayır Diyor?

5)      Program  Değişikliğinin Gündeme Getirildiği Koşullar

6)      Programı  Kimler Hazırlıyor?  

7)      Kaynak Sorunu

8)      Programa Destek Veren Kuruluşlar

9)      Programa Tepki Gösteren  Kuruluşlar

10)  Programın İdeolojisi

11)  Ders Kitapları ve  Program

12)  Bir Yıllık Deneme   Yeterli mi?

13)  Gelişmiş  Ülkeler?

14)  Programın  Örnek Alındığı Ülkeler

15)  Dershanecilere   Hazırlatılan    Program

16)  Yeni Program: Sivil Toplum Anayasası

17)  Darbeci Vakıfların   Programdaki Rolü 

18)  Soros, Program Hazırlık  Sürecinde

19)  Kuş Derneği  Var,  Eğitim Dernekleri  Yok

20)  Görüşlerine  Başvurulan  Sivil  Kuruluşlar

21)  Ara  Disiplin  Alanında  MEB’e Katkı  Sağlayan Kurum  ve Kuruluşlar

22)  Programa Katkı  Sağlayan  Kuruluşlar

22.1.  Kamu  Kuruluşları

      22.2.  Sivil Toplum Kuruluşları

23)  Yeni Program, Cumhuriyetin  Temel Niteliklerine Aykırıdır

24)  Bölünmüş Türkiye’nin  Programı

25)  Eski  Program Ezberci miydi?

26)  Ezberciliğin Kısa  Tarihçesi

27)  Ezbercilik Kalkıyor mu?

28)  Bireysel ve Toplu Etkinlikler Dersi Neden Kaldırıldı?

29)  Mahallî Kurtuluş Günleri  Kutlanmayacak  mı?

30)  Pilot Okulların Durumu

31)  Teknolojiye  Tapınma

32)  Kuantum  Mekaniği   Eğitim  Bilimlerine  Uyarlanabilir mi?

33)  Okul Gezileri Kâğıt Üzerinde  Kalıyor 

34)  Türk  Eğitim  Modeli   Yok  Sayıldı

35)  Atatürk  Satır  Aralarında 

36)  Program Süreci: Tartışılmadık Kurum Kalmayacak

37)  Ulusal Devlet=Ulusal  Eğitim

38)  Öğrenci  Merkezli Eğitim Yeni mi  Keşfediliyor?

       39) TÜRKÇE   DERSİ  ÖĞRETİM  PROGRAMI

39.1. Eski Türkçe Programının Genel Amaçları

39.2. Yeni Türkçe Programının Genel Amaçları

39.3. Yeni Türkçe Programında Türk Yurdu ve Ulusu Yok Sayılıyor

39.4. Çokuluslu Şirketlerin Gölgesinde Türkçe Eğitimi

 

40)  MATEMATİK   DERSİ   ÖĞRETİM  PROGRAMI

40.1. Kavramsal Matematiğe Geçiş 

40.2. Eski   ve  Yeni  Programın  Amaçları 

40.3. Bakkalların Kapısına Kilit

40.4. Karayolları Tam Gaz

40.5. Yazım Yanlışları

 40.6.  W  Matematik  Programında

 

41) FEN    VE  TEKNOLOJİ  DERSİ  ÖĞRETİM  PROGRAMI

41.1. Fen Bilgisinde Deney  Yapılmıyor mu?

41.2. Kızlar Fen Eğitimini Önemsemiyor mu?

41.3. Genetik ve Evrim Bilgisi  Programdan  ve 8. Sınıf Ders  Kitabından Çıkartıldı

41.4. Devlet  Çökertiliyor, Sivil Kuruluşlar  Yüceltiliyor

 

      42) SOSYAL BİLGİLER  DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

42.1. Sosyal Bilgiler Program Geliştirme Çalışmaları

42.2. Piyasa Ekonomisi Tek Seçenek Olarak Sunuluyor

42.3.Sivil  Toplum Her Derde Deva  Olarak Gösteriliyor

42.4. Öğretmene Yeni Konu Ekleme Yetkisi 

42.5. Ulusal Kimlik Terk Ediliyor 

42.6. Kemalizm Modeli Geride Kalmış!

42.7. Atatürkçülük  Mazide Kalıyor

42.8. Atatürkçü  Düşüncede Yer Alan Konular

42.9. Atatürk’ün Hayatı

42.10. Atatürk İlkeleri (Atatürk İlke ve İnkılâplarının  Dayandığı Esaslar)

42.11. Atatürkçü Düşüncede Millî  Güç Unsurları

42.12. Türkiye’ye Yönelik İç ve Dış Tehditler

42.13. Atatürk İlke  ve  Devrimlerine Bağlılık  Programdan  Çıkartıldı

 42.14. Sabancı  Öğretim Programında

             42.15. Sosyal Bilgiler Programında  Türkiye’ye      Müdahale  Tehdidi


 43)  YENİ SOSYAL BİLGİLER KİTAPLARI  

43.1. Ulusal Tarih  Öğretimine  Darbe

43.2.  İşgalcilere  Zeytin Dalı Uzatılıyor

43.3.  Soros’un Müdahalesi 

43.4.  Atatürk İlkeleri  Böyle mi  Öğretilir?

43.5  Lozan Antlaşması  Yok

43.6. Ulusal  Kültür Yerine  ‘Örf  ve Adetler’

43.7. Yahudi Bayramı, Kilise  ve Havra   Ders Kitabında

43.8.  Türkiye ‘Yabancı’  Bir Ülke mi?

43.9. ‘Sivil Toplum’ İktidarı 

43.10.İnsan  Hakları  Derneği’ne  Mahkeme Yetkisi  Veriliyor

43.11. Sağlık ve Güvenlik Özelleştiriliyor

43.12.  Marketler Alışveriş  Mekânı

43.13.  Hükûmet   Çalışmaları  Ders Konusu

43.14  Sonuç  ve  Öneriler

 

      44. MEB  SOSYAL  BİLGİLER  4. SINIF ÖĞRETMEN KILAVUZ,  DERS VE   ÇALIŞMA  KİTAPLARI

44.1. Atatürk, Kemal  Sunal’la  Birlikte Tanıtılıyor

            44.2. Cumhurbaşkanı Yok, Sertap  Erener  Var

            44.3 Manastırlı Hamdi’nin ‘Açığı’nı   Arayan  Kitap

            44.4. Dil,  Yazım ve Anlatım   Yanlışları

            44.5. Dil  ve Yazım  Birliği Yok

            44.6. Doğru-Yanlış Cetveli

            44.7. Kitap  Günlük  Gazeteyle Karıştırılıyor

            44.8. Güney Asya’da Tsunami  Devam Ediyor!

            44.9. Bilgi  Yanlışları

            44.10. Reklamlarla  Tüketim Pompalanıyor  

            44.11. Özel  Dershaneler Resmî  Kurum  Sayılıyor

            44.12. Devlet Hastanesi Yerine Özel Muayenehaneye

            44.13. Öğrenci  İnternet  Kafeye  Yönlendiriliyor

            44.14. Öğrenci Kahvaltı  Yapmayabilir 

            44.15. Türk Okulları  Batı Okullarıyla  Karıştırılıyor 

            44.16. “Derse Hazırlık”  Ciddiye Alınmamış

            44.17. Öğrenciye Türk Bayrağı  Değil  Avustralya  Bayrağı  Çizdiriliyor 

            44.18. Doğal Afetlerden Korunma Görevi Bireye  Havale Ediliyor

            44.19. Öğrenciye Üretim, Tüketim  ve  Dağıtım  Ağı  Kurduruluyor

            44.20. Memurun İş Güvencesi Yok Sayılıyor

            44.21. Çanakkale  Şehitlerinin  Kemikleri  Sızlatılıyor

            44.22. Yoksulluk Kader Olarak  Sunuluyor

            44.23. Kızılay  Pulu  Almayana  Yardım   da Yok!

            44.24. Konuları Bu  Kadar Basitleştirmeye Gerek  Var mı?

            44.25. Yabancı Adların  Türkçe Okunuşları  Yok

            44.26. Kamu  Ekonomisi  Yerine  Serbest Piyasa

            44.27. Sosyal Devlet   Yok  Sayılıyor

            44.28. Yön  Kavramı  Yanlış  Öğretiliyor

            44.29. Maltepe Belediye  Başkanına  Ayrıcalık

            44.30. Bütün Ülkeler Cumhuriyetle Yönetiliyor

            44.31. Hristiyanlığa Vurgu

            44.32 Türk Tugayına Türkçe  Bilmeyen  Tercüman!

            44.33. Amerika  İçin  Ölmeye  Değer mi?

            44.34. Kurtuluş  Savaşı’yla  İlgili En  Doğru  İfade

            44.35. Sonuç ve  Öneriler

            

  

 45. MEB  SOSYAL  BİLGİLER 5.  SINIF  ÖĞRETMEN  KILAVUZ , DERS  VE  ÖĞRENCİ  ÇALIŞMA   KİTAPLARI

          45.1. Türkiye   Cumhuriyeti  Hedef  Alınıyor

          45.2. Vahdettin’e  Karşı  Mahcubiyet

          45.3. Atatürk İlkeleri  Yanlış  Öğretiliyor

          45.4. Dil,  Yazım  ve  Anlatım  Yanlışları

          45.5. Doğru-Yanlış  Cetveli

         45.6. Bakanlık Adlarından Hangisi  Doğru?

         45.7. Belirli Gün  ve  Hafta  Adlarından  Hangisi Doğru?

         45.8. Ölçme ve  Değerlendirmede  Yetersizlik

         45.9 Kapadokya  Hristiyanlıkla  Özdeşleştiriliyor
 
         45.10. Mantı  Tarifine Gerek  Var mı?

         45.11. Şeker ve   Çikolata ‘İkramı’
  
         45.12. Özel Kütüphaneler?

         45.13. Konuları  Basitleştirmek Doğru mu?

         45.14. Sivil  Topluma  11,  TSK’ya  2 Sayfa!

         45.15. Yoksulluk  Devamsızlık  Nedeni

        45.16. Karaborsacılık  Özendiriliyor

        45.17. Komşularımız Tanıtılmıyor

        45.18. Batı Kültürü  Dayatılıyor

        45.19. Yabancı  Markaların  Reklamı Yapılıyor 

        45.20. Sonuç  ve  Öneriler

 

         46) HAYAT  BİLGİSİ  DERSİ   ÖĞRETİM   PROGRAMI

46.1. Yabancı  Kaynak İstilâsı

46.2. 1968 Programında  Hayat Bilgisi

46.3. Avrupa Hayat Bilgisi

46.4. Türk  Malına  Gümrük  Uygulaması

46.5. 19 Mayıs  ve   Atatürk Yok!

46.6. Yazım Yanlışları  

46.7. Şimdi Reklamlar

47)Bu Program Kanunsuz Hazırlanmıştır

48)Genel Sonuç ve Öneriler

49)Kaynaklar

 


GİRİŞ

Millî Eğitim Bakanlığı, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında deneme amacıyla dokuz  pilot   ilde yeni ilköğretim programını  yürürlüğe koydu.   Ankara, Bolu, Diyarbakır, Hatay, İstanbul,  İzmir, Kocaeli, Samsun ve Van  illerindeki 120 okulda  bir  yıl  süreyle  denenen yeni  program, 2005-2006   öğretim   yılından  itibaren  bütün ilköğretim  okullarında  uygulanmaktadır.

 İlköğretim okullarının 1. kademesini  kapsayan yeni programın ezberci eğitimi sona erdireceği, öğrenci merkezli olacağı, sorgulayan ve hayır diyen kuşaklar yetiştireceği vb. iddialar  basında sıkça yer aldı.  Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi öğretim    programlarında yapılan değişikler  irdelendiğinde, karşımıza farklı  bir  tablo  çıkmaktadır.


İlköğretim  programının yenilenmesinde bilim ve  teknolojideki  gelişmelerin etkili olduğunu  söylemek  zordur.    MEB  yetkililerinin açıklamaları ve  program  geliştirme  toplantılarında  ağırlıklı  olarak  eğitim  felsefesi  üzerinde  durulmuş  ve  yeni ilköğretim  programında  ulusal eğitim felsefesinden  vazgeçme  eğilimi  ağır  basmıştır.   Ulusal  devletten  vazgeçme kararı,   ulusal  eğitim  felsefesinde köklü  bir  değişikliğe gidilmesine  neden olmuştur.  

Eğitim  programımız, ulusal  devleti (Cumhuriyet, Atatürk  ilke ve devrimleri, egemenlik, bütünlük, bağımsızlık, yurttaşlık)  savunan bugünkü  haliyle   küreselleşmenin önünde  engeldir.  Bu durum, özellikle   son  yıllarda   eğitimin  ulusalcı  niteliklerinin  tasfiyesini   gündeme  getirmiştir. Program  ihtiyacı  bu  koşullarda  dile getirilmiştir. Türkiye’nin büyük  bir  kuşatmayla  karşı  karşıya  olduğu  günümüz  koşullarında,     diğer  ulusal kurumlar  gibi,   ulusal eğitimimiz  de  hedef alınmıştır.  Program  çalışmaları    bu ideolojik  zemin  üzerinde  yürütülmektedir.   Program  yenileme çalışmaları, sadece  teknik  boyutuyla  ele  alındığında  sağlıklı  bir sonuca ulaşılamaz.  Cumhuriyetin  eğitim  felsefesinden  köklü   bir kopuşu  ifade  eden  yeni programın   değerlendirilmesinde, teknik  boyut  değil,    felsefi  boyut   belirleyici  olmalıdır. 

Bu çalışmada,  yeni  ilköğretim  programının  hangi koşullarda   gündeme getirildiği sorusuna  yanıt  aranacak ve   programı    besleyen  ideolojik  zemine  ışık  tutulacaktır. Programdaki  bazı  teknik  sorunların  da  ele alındığı  çalışmada, ağırlıklı  olarak   programın  felsefesi  üzerinde  durulacaktır. 

 

Program: Eğitimin Anayasası 

 Program,   ulusal eğitimin   temel  belgesi  yani  anayasasıdır; bu  anayasaya,  tarihin  sahnesine  çıkan  sınıflar can  verir. Başka  bir  ifadeyle, iktidara  gelen  sınıflar  çıkarlarını koruyan,  varlıklarını  sürdüren ve geliştiren  kuşakların   yetiştirilmesine  hizmet eden  kendi eğitim anayasalarını da  hazırlarlar. Yeni  program  çalışmaları   Türkiye eğitim  anayasasında  köklü  değişiklikler   içermektedir.  Eğitim programlarının  ömrü, bir anlamda,   temsil  ettikleri  sınıfların  ömrüyle  sınırlıdır. Türkiye,  Cumhuriyet  Devrimi’yle birlikte,  eğitim programında da  devrim  gerçekleştirmiştir. Programlar  tıpkı canlılar  gibidir; doğar, büyür ve ölürler.   Tarihin  kıyısına  sürüklenen  sınıfların ideolojik  kalıntısını devralan  her  iktidar, kaçınılmaz olarak,  ayak bağı olarak gördüğü  engelleri  tasfiye eder. Cumhuriyet de benzer  bir tutum  alarak,  tarih sahnesinden çekilen  Osmanlı’nın   eğitim  modeli  yerine kendi  ulusal  modelini yaşama geçirmiştir.
 

Yeni Programa  Neden İhtiyaç Duyuldu? 

 Henüz ders kitapları  bile  basılmadan  yeni müfredatın hızla  uygulamaya konulması, programa  neden ihtiyaç  duyulduğu sorusunu gündeme getirmektedir.  Bu soruya en  doyurucu  yanıtı Talim ve  Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı  Prof. Dr. Ziya Selçuk vermiştir.  Selçuk, programın neden hazırlandığını  şu sözlerle ifade etmiştir: “Küreselleşmeye demode arabayla gidemeyiz” (Yeni Şafak, 26.09.2004).   Selçuk’un sözlerinden de  anlaşılacağı  gibi,  yeni program,      küreselleşme  ihtiyacını  karşılamak  amacıyla hazırlanmıştır.
YAZININ TAMAMI 119 SAYFADIR.YAZIYI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

0
0
0
s2sdefault