Ergenekon'un hedef aldığı isimler: Yalçın Küçük, Mustafa Balbay, Doğu Perinçek, İlker Başbuğ
Ergenekon'un hedef aldığı isimler: Yalçın Küçük, Mustafa Balbay, Doğu Perinçek, İlker Başbuğ

“…Ergenekon İddianamesi özünde çok önemli suç iddiaları ve belgeleri içermektedir.” “Ergenekon İddianamesi ahtapotun kollarından birini yakalamıştır. Ancak, diğer kollara ve gövdeye ulaşmakta kendini sınırlamış kaygısı uyandırmaktadır. Bu kaygı giderilmelidir.”

“Bu davanın hayati önemine inanan bizler…

“Türkiye demokrasi güçlerinin, … Ergenekon davasının derinleşmesi ve öze varması için ortak mücadele vermeleri gereğine inanıyoruz. Demokratik, özgür, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı bir ülkede yaşamak isteyen tüm yurttaşları, … davanın takipçisi olmaya çağırıyoruz.”(haberturk.com, 14.08.2008).

Yukarıda özetlenen  metin imzalandığında, Yarbay Ali Tatar henüz canına kıymamış, Ergenekon’un ‘kasası’ Kuddusi Okkır, parasızlıktan, belediye tarafından toprağa verilmemişti. Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın, savcı Zekeriya Öz’le kartopu oynadığı günlerdi. Gece yarıları evler basılıyor, ‘fuhuş’, ‘faili meçhul’, ‘suikast’ vb, gerekçelerle asker-sivil vatansever güçler gözaltına alınıyordu.   ‘Oval Ofis’te kararlaştırılan operasyonlarda kamuoyunu ikna görevi ise bazı ‘aydın’lara verilmişti.  68’i profesör 100 akademisyen, 14 baro başkanı, hukukçular, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, insan hakları kuruluşlarının yöneticileri, sanatçı, yazar, medya mensubu 300 aydının imzasıyla yayınlanan bildiride Ergenekon Davası’nın karartılmaması,  derinleştirilmesi isteniyordu (haberturk.com, 14.08.2008).

 

Gölge CIA'nın TR 705 kod adlı elemanı Sezgin Tanrıkulu  (Ergenekon derinleştirilsin diyenlerden!)
Gölge CIA'nın TR 705 kod adlı elemanı Sezgin Tanrıkulu (Ergenekon derinleştirilsin, diyenlerden!)

TR 705’LE MİLLİYET’İN PASTA TARİFÇİSİ YAN YANA!

Milliyet’in pasta börek tarifi yapan yazarlarından Meral Tamer, metne imza koymakla yetinmemiş, köşesinden, “Ergenekon karartılmasın diyorsanız, bir imza verin” çağrısında bulunmuştu! (Milliyet, 15.08.2008). Kambersiz düğün olmaz! İmzacılardan biri de ‘Gölge CIA’ Stratfor’un bilgi kaynağı, TR 705 kod adlı, dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Av. Sezgin Tanrıkulu’ydu. İmzacılar, Soros’un 500 bin Avro’yla finanse etiği Ders Kitaplarında İnsan Hakları projesinde görev alan Dr. Ayşe Gül Altınay, şimdi yurt dışında yaşayan Aslı Erdoğan, Ahmet Ümit, Ercan Karakaş, Derya  Sazak, Baskın Oran, Koray Çalışkan, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mehmet Altan vd. isimlerden oluşuyordu. CIA güdümlü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün yürüttüğü Ergenekon yargılamalarına  destek veren aydınlar, soruşturmaların derinleştirilmesini istiyordu!  300 aydın, FETÖ’nün yönettiği Ergenekon Davasını faili meçhul cinayetlerin, siyasi suikastların, devletin içine yuvalanmış çetelerin yaydığı karanlığı  delme olanaklarından biri olarak görüyordu!  

 

Milliyet'in 'pasta-börek' uzmanı Meral Tamer (FETÖ'ye kılavuzluk yapanlardan)
Milliyet'in 'pasta-börek' uzmanı Meral Tamer (FETÖ'ye kılavuzluk yapanlardan)

GLADYO EYLEMİNE KILAVUZLUK UTANCI!

Ergenekon Davasının bir Gladyo eylemi olduğu başından beri biliniyordu. Dava, Türkiye’yi yıkıma uğratma sürecinin bir parçasıydı. 300 aydının bu gerçeği görememesi mümkün değildi. Onlar da davanın CIA bağlantılı bir cemaat operasyonu olduğunun farkındaydı! Bunu bildikleri hâlde  operasyona destek vermeleri, onların  ABD’nin yanında saf tutmalarından kaynaklanıyordu. Kaderlerini ABD (NATO)’ye bağlamışlardı. Türkiye-ABD Savaşında, ABD’nin yanında saf tutmuşlardı.  Tüm planlarını Türkiye’nin yenilgisi üzerine kurmuşlardı. Savaşta Türkiye yenilecek, efendilerinin ikram edeceği koltuklara oturacaklardı! Yenildiler! Savaşı ABD kaybedince onlar da yenilmiş oluyordu. 1 Temmuz’da Ergenekon Davası sonuçlandı. Tüm sanıklar beraat etti. Haksız yere yıllarca cezaevinde yatan vatansever aydınlar mahkeme önünde açıklama yaparken 300 imzacı ortada yoktu!  

 

Osman Kavala (FETÖ'ye yol gösteren imzacılardan!)
Osman Kavala (FETÖ'ye yol gösteren imzacılardan!)

METNİ KİM YAZDI?

Metni kim/kimler kaleme aldı? Kamuoyu, imzacılardan, söz konusu metni kimin kaleme aldığı sorusunun yanıtını beklemektedir. Bu ve benzer metinlerin, soruşturmayı yöneten CIA/FETÖ’den bağımsız kaleme alınması mümkün görünmüyor. Kaleme alınan metnin, operasyonu yöneten/yürüten kuvvetten bağımsız olarak ele alınamayacağı rahatlıkla söylenebilir. O  metnin,  Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer vb. FETÖ’den tutuklu istihbaratçıların bilgisi dışında  hazırlanabileceğini düşünmek de gerçekçi değil. Bunlara  Mehmet Eymür vb. akıl hocaları da eklenebilir. Demek ki kaleme alınan metin, pratikte, CIA/FETÖ’ye hizmetten başka bir anlam ifade etmemektedir.  

 

Kaçak Savcı Zekeriya Öz (300 aydının dilekçeyle başvurduğu tertipçiyi zor günler bekliyor!)
Kaçak Savcı Zekeriya Öz (300 aydının dilekçeyle başvurduğu tertipçiyi zor günler bekliyor!)

TCK’NIN  39. MADDESİNİ İHLAL  SUÇU

İmza, eylemin sorumluluğunu üstlenmek demektir. 300 aydının bunu bilmemesi düşünülemez! FETÖ’ye, kurgulanmış davayı derinleştirme konusunda yol gösterenlerin eylemi, Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun  39. Maddesi kapsamına girmektedir:

“MADDE 39.– (1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen su­çun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, on beş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâ­linde, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası veri­lir. Diğer hâllerde cezanın yarısı indirilir. An­cak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçe­mez.

(2) Aşağıdaki hâllerde kişi işlenen suçtan do­layı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme ka­rarını kuvvetlendir­mek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.

b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol gös­ter­mek veya fiilin işlen­mesinde kullanılan araçları sağ­lamak.

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sı­ra­sında yardımda bulu­narak icrasını kolaylaştır­mak.”

300 kişi, terör örgütü FETÖ’nün yönettiği kumpas davasında, bilerek ve isteyerek suçun işlenmesine yardım etmiş, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermiştir. Ergenekon Davasında görev alan savcı ve yargıçların büyük bölümü müebbet hapis cezasıyla yargılandığına göre, imzacıların, TCK’nın 39. Maddesi kapsamında on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları gerekmektedir.

 

Ercan Karakaş (CIA/FETÖ operasyonunda  kılavuzluk utancı!)
Ercan Karakaş (CIA/FETÖ operasyonunda kılavuzluk utancı!)

CUMHURİYET SAVCILARI HAREKETE GEÇMELİ

Türkiye, FETÖ’yle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Şimdi, Ergenekon tertibi ve 15 Temmuz Darbe Girişimiyle ülkeye kasteden FETÖ’ye yardım ve yataklık suçunu işleyenler için harekete geçme zamanı… Örgütle mücadelede,  FETÖ’ye siper olanların tasfiyesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Ergenekon Davası, FETÖ’nün en önemli  faaliyetlerinden biriydi. Bu faaliyete bilerek destek veren 300 imzacının yargı karşısına çıkarılması için Cumhuriyet Savcılarının harekete geçmesi gerekiyor.   

Ülkemiz, Türkiye-ABD mücadelesinde emperyalizmin safında yer alan 300 imzacının utancını sırtında taşıyamaz!  

  

Yarbay Ali Tatar, Türkan Saylan, Kuddusi Okur ve İlhan Selçuk (300 imzacının yardım ettiği operasyonda yaşamını yitiren vatanseverler)
Yarbay Ali Tatar, Türkan Saylan, Kuddusi Okkır ve İlhan Selçuk (300 imzacının yardım ettiği operasyonda yaşamını yitiren vatanseverler)

FETÖ’YE ERGENEKON TERTİBİNDE DESTEK VEREN 300 İMZACININ TAM LİSTESİ

Abdi Özdiken (Bilişimci) - Abdullah Keskin (Sinemacı) - Adalet Dinamit (Yönetici) - Adnan Özyalçıner (Yazar) - Adnan Tonguç (Yazar) - Ahmet Aykaç (Prof. Dr.) - Ahmet Çakmak (Prof. Dr.) - Ahmet Dindar (Avukat) - Ahmet İnsel (Prof. Dr.) - Ahmet İsvan - Ahmet Kardam - Ahmet Telli (Yazar) - Ahmet Ümit (Yazar) - Akşin Somel (Prof. Dr.) - Ali Akay (Küratör) - Ali Deniz Ceylan (Avukat) - Ali Kerem Saysel (Akademisyen) - Ali Nesin (Prof. Dr.) - Ali Uçansu (Diş Hekimi) - Arif Ali Cangı (Avukat) - Aslı Erdoğan (Yazar) - Ayda Arel  (Prof. Dr.) - Aydın Cıngı - Aydın Engin (Gazeteci) - Ayetullah Sevgir - Ayhan Aktar (Prof. Dr.) - Ayhan Bilgen (Mazlum- Der) - Ayhan Çabuk (Van Baro Bşk.) - Ayhan Kaya (Akademisyen)- Ayhan Ongun (İSİDEF Gn. Sek.) - Ayla Gürsoy (Prof. Dr.) - Aylin Aslım (Müzisyen) - Ayşe Berktay (Çevirmen)- Ayşe Buğra (Prof. Dr.) - Ayşe Erzan (Prof. Dr.) - Ayşe Gül Altınay (Akademisyen) - Ayşe Hür (Tarihçi - Yazar) - Ayşe Kadıoğlu (Akademisyen) - Ayşe Soysal (Prof. Dr.) - Ayşegül Devecioğlu (Yazar) - Ayşegül Kaya (Avukat) - Ayşen Anadol (Çevirmen) - Bahri Bayram Belen (Avukat) - Barış Pirhasan (Yönetmen) - Baskın Oran (Prof. Dr.) - Bennu Yıldırımlar (Oyuncu) - Beral Madra (Küratör) - Beril Dedeoğlu (Prof. Dr.) - Betül Tanbay (Prof. Dr.)- Bircan Yorulmaz - Burhan Şenatalar (Prof. Dr.) - Bülent Arınlı (Belgesel yönetmeni) - Bülent Atamer (Kimya mühendisi) - Bülent Aydın (Gazeteci) - Bülent Erkmen (Tasarımcı) - Büşra Ersanlı (Prof. Dr.) - C. Murat Özgünay - Celal Yıldırım (Dişhekimleri Birliği Bşk) - Celalettin Can (78’liler Vakfı) - Cem Terzi (Prof. Dr.) - Cemal Polat (Sendikacı) - Cengiz Aktar (Akademisyen) - Cenk Soyer (Mühendis) - Cevdet Uçungan (Kars Baro Bşk.) - Cuma Boynukara (Tiyatro yazarı) - Cüneyt Ozansoy (Akademisyen) - Çağatay Anadol (Yayıncı) - Çiğdem Mater (Gazeteci) - Çiğdem Yalçın Pamukçu (İHOP) - Derya Sazak (Gazeteci) - Dilara Kahyaoğlu (Eğitimci, sanatçı) - Dilek Özcengiz (Prof.Dr.) - Doğu Ergil (Prof. Dr.) - Emel Ataktürk (Avukat) - Emine Uşaklıgil (Yönetici) - Emre Gönen (Akademisyen) - Enis Rıza (Belgesel yönetmeni) - Enver Sezgin  - Ercan Karakaş (SODEV)   - Erdağ Aksel (Akademisyen) - Erdal Karayazgan - Erdal Yavuz (Akademisyen) - Ergin Cinmen (Avukat) - Ergun Gümrah (Yönetici) - Erkan Şen - Erol Katırcıoğlu (Prof. Dr.) - Erol Kızılelma (SODEV) - Ersin Kalaycıoğlu (Prof. Dr.) - Ersin Salman (İletişimci) - Ertuğrul Cenk Gürcan (Akademisyen) - Ertuğrul Kürkçü (Yazar) - Esra Güçlüer - Esra Koç - Esra Mungan (Akademisyen) - Fahri Aral (Yayıncı) - Faruk Arhan (Gazeteci) - Fehim Caculi (Yönetici) - Feray Salman  (İHOP) - Ferdan Ergut (Akademisyen) - Ferhat Kentel (Akademisyen) - Ferhunde Özbay (Prof. Dr.)- Fethiye Çetin (Avukat) - Feza Kürkçüoğlu - Fikret Adaman (Prof. Dr.)- Fikret Adanır (Prof. Dr.) - Filiz Kardam  (Akademisyen) - Filiz Kutlar (Sanatçı) - Fuat Keyman (Prof. Dr.) - Füsun Çeliköz- Füsun Üstel (Prof. Dr.) - Gencay Gürsoy (Prof. Dr.) - Gonca T. Demir (Avukat) - Gül Efem (Akademisyen)- Gülay Günlük Şenesen (Prof. Dr.) - Gülay Toksöz (Prof. Dr.) - Gülen Aktaş (Prof. Dr.) - Gülseren Onanç (Kagider) - Günay G. Özdoğan (Prof. Dr.) - Gündüz Mutluay (Yayıncı) - Gürol Irzık (Prof. Dr.) - Hacer Ansal (Prof. Dr.) - Hakan Tahmaz - Haldun Sural (Akademisyen) - Hale Bolak Boratav (Akademisyen) - Halil Berktay (Prof. Dr.) - Halil Ergün (Sanatçı) - Haluk İnanıcı (Hukukçu)- Hasan Kuruyazıcı (Mimar) - Hasan Öztoprak (Yazar) - Hasan Yazıcı (Prof. Dr.) - Haydar Ergülen (Şair, yazar) - Huri Özdoğan (Prof. Dr.) - Hülya Gülbahar (Avukat) - Hürriyet Karadeniz - Hüseyin Çakır - Hüseyin Öntaş (Avukat) - Hüsnü Öndül (İHD Gn. Bşk) - Ilgın Su - Işıl Gürsoy Uyar - Işıl Kasapoğlu (Tiyatrocu) - Iştar Gözaydın (Akademisyen) - İbrahim Betil - İbrahim Kaboğlu (Prof. Dr.) - İhsan Çaralan (Gazeteci) - İlhan Tekeli (Prof. Dr.) - Jale Parla (Prof. Koray Doğan Urbarlı, Kuvvet Lordoğlu (Prof.Dr.) - Jülide Kural (Oyuncu) - Kadri Salaz (İşadamı) - Kemal Gökhan Gürses (Karikatürist) - Koray Çalışkan (Akademisyen) - Doğan Urbarlı - Kuvvet Lordoğlu (Prof. Dr.) - Lale Mansur (Oyuncu) - Lale Tayla (Gazeteci) - Levent Korkut (ai Türkiye Başkanı) - Leyla İpekçi (Yazar) - M. Ali Özel (Siirt Baro Bşk.) - M. Zait Söylemez (Muş Baro Bşk.) - Macit Koper (Sanatçı) - Mahir Günşıray (Sanatçı) - Mahmut Güven (Mardin Baro Bşk.) - Mahmut Ortakaya  (Dr.) - Manuel Çıtak (Fotoğraf sanatçısı) - Markar Eseyan (Gazeteci) - Mebuse Tekay (Avukat) - Mehmet Ali Aslan (Avukat)- Mehmet Altan (Prof. Dr.) - Mehmet Dağ - Mehmet Demir (Gazeteci) - Mehmet Görgeç (Malatya Baro Bşk.) - Mehmet Güleryüz (Ressam) - Mehmet Karaca - Mehmet Salmanoğlu - Melek Göregenli (Prof. Dr.) - Melek Ulagay (Belgesel yönetmeni) - Meral Danış Bektaş (Avukat) - Meral Okay (Sanatçı) - Meral Tamer (Gazeteci) - Meryem Kavak (Avukat) - Mesut Öztürk (Van eski Belediye Bşk.) - Mesut Yeğen (Akademisyen) - Meşher Yürek (Bitlis Baro Bşk.)- Mete Çubukçu (Gazeteci) - Mete Tuncay (Prof. Dr.) - Mithat Sancar (Prof. Dr.) - Muharrem Erbey (İHD Diyarbakır Bşk.) - Murat Aksoy (Gazeteci) - Murat Belge (Prof. Dr.) - Murat Çelikkan (Gazeteci) - Murat Morova (Ressam) - Murat Paker (Akademisyen) - Murathan Mungan (Yazar) - Müfit Erkarakaş (Yönetici) - Müge İplikçi (Yazar) - Müslüm C. Akalın (Urfa Baro Bşk.) - Nabi Yağcı - Nail Satlıgan (Akademisyen) - Nazan Aksoy (Prof. Dr.) - Necip Korkmaz (Hakkari Baro Bşk.) - Necmiye Alpay (Yazar) - Nedim Hazar (Yönetmen) - Nesrin Sungur (Prof. Dr.) - Neşe Erdilek (Sosyolog) - Nihal Saban (Prof. Dr) - Nil Mutluer (Akademisyen) - Nuray Uzunören (Prof. Dr.) - Nurcihan Hamişoğlu (HYD) - Nurdan Arca (Film yönetmeni) - Nurhan Yentürk (Prof. Dr.)- Nuri Ödemiş (Bilişim uzmanı) - Nurşirevan Elçi (Av. Şırnak Baro Bşk.) - Nüket Esen (Prof. Dr.)- Nükte Devrim Bouvard (Gazeteci) - Okan Akhan (Prof. Dr.) - Orhan Alkaya (Şair) - Osman Kavala - Osman Köker (Yazar) - Oya Baydar (Yazar) - Oya Köymen (Prof. Dr.) - Ozan Erözden (Akademisyen) - Öget Öktem Tanör (Prof. Dr.) - Ömer Faruk Gergerlioğlu (Mazlum- Der Gn. Bşk.) - Ömer Laçiner (Yazar) - Ömer Madra (Açık Radyo) - Ören Altmışyedioğlu (Avukat) - Özlem Dalkıran (HYD) - Özlem İşbilir (Editör) - Pelin Batu (Sanatçı) - Pınar Selek (Sosyolog) - Ragıp İncesağır (Sanatçı) - Raşit Tükel (Prof. Dr.)  - Rauf Kösemen (Tasarımcı) - Reşat Apak (Prof. Dr.) - Reşit Canbeyli (Prof. Dr.) - Rezzan Tuncay (Prof. Dr.) - Rıdvan Akar (Gazeteci) - Rojbin Tugan (Avukat) - Sami Evren (KESK Gn. Bşk) - Sedat Özevin (Batman Baro Bşk.) - Sefa Feza Arslan (Akademisyen) - Selim Badur (Prof. Dr.) - Selim Mahmutoğlu - Sema Kılıçer (HYD) - Semih Kaplanoğlu - Semra Somersan (Akademisyen)- Sennur Sezer (Şair) - Serap Aksoy (Sanatçı) - Serdar M. Degirmencioglu (Akademisyen)- Sermet Koç (Prof. Dr.) - Serra Yılmaz (Oyuncu, çevirmen) - Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır Baro Başkanı)- Sibel Irzık (Prof. Dr.) - Sinan Gökçen (Gazeteci) - Sungur Savran (Yazar) - Şaban Dayanan (İHD) - Şahika Yüksel (Prof. Dr.) - Şanar Yurdatapan (Müzisyen) - Şebnem İşigüzel (Yazar)- Şebnem Korur Fincancı (Prof. Dr.) - Şehbal Şenyurt (Belgesel yönetmeni) - Şevket Pamuk (Prof. Dr.) - Şeyhmus Diken (Yazar) - Tahsin Yeşildere (Prof. Dr.) - Tan Oral (Karikatürist) - Taner Akçam (Yazar) - Tanıl Bora (Yazar) - Tarhan Erdem (Yazar, araştırmacı) - Tarık Ziya Ekinci (Dr.) - Tatyos Bebek (Diş Hekimi) - Teoman Pamukçu (Akademisyen) - Timur Akçalı (Akademisyen) - Timur Demir (Ağrı Baro Bşk.) - Toktamış Ateş (Prof. Dr.) - Tuba Çandar (Yazar) - Tuğrul Eryılmaz (Gazeteci) - Turgut Tarhanlı (Prof. Dr.) - Tülay Ateş (Avukat) - Umur Coşkun (Yönetici) - Ümit Fırat (Yazar) - Ümit Kardaş (Avukat) - Ümit Kıvanç (Yazar) - Ümit Şenesen (Prof. Dr.) - Ünal Ünsal (Emekli Büyükelçi) - Vasıf Kortun (Sanatçı) - Vecdi Sayar (Gazeteci-Yazar) - Vedat Yılmaz (Dr.) - Veysel Eşsiz (Akademisyen) - Viki Çiprut (Gazeteci) - Yakın Ertürk (Prof. Dr.)- Yalçın Ergündoğan (Gazeteci) - Yaman Aksu (Yazar) - Yılmaz Ensaroğlu (Mazlum Der) - Yiğit Bener (Yazar) - Yusuf Alataş (IHD) - Yücel Sayman (Avukat) - Yüksel Selek - Zafer Kıraç - Zakarya Mildanoğlu  (Mimar) - Zeynep Ekener (HYD) - Zeynep Gambetti (Yazar).

 

(Körfez, 19 Temmuz 2019)

 

Kaynakça:

https://www.haberturk.com/gundem/haber/91132-300-aydindan-bildiri Erişim: 19.07.2019.

http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/meral-tamer/ergenekon-karartilmasin-diyorsaniz-bir-imza-verin-978655 Erişim: 14.07.2019.

https://www.aydinlik.com.tr/kumpas-sehidi-ali-tatar-adim-adim-olume-nasil-gonderildi-turkiye-aralik-2017 Erişim: 19.07.2019.

https://www.aydinlik.com.tr/tertibe-sahip-cikanlar-chp-ve-hdp-de-bulustu-turkiye-temmuz-2019 Erişim: 19.07.2019.

Yorumlar   

0 # Hasan GIDIK 19-07-2019 16:05
Cumhuriyet böyle ihanet görmedi.
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

0
0
0
s2sdefault